Tilføjelse af kodeadgangsgruppekontroller i kalendere

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer en kodeadgangsgruppekontrol til en kalender på iLOQ 5 Series Manager.

Tip:

Du kan også administrere kalendere til dørstyring, som er knyttet til en dør, direkte ved at dobbeltklikke på kalenderstyrede døre i visningen for kalenderstyrede døre.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Yderligere data > Kalendere.
 2. Dobbeltklik på den kalender for dørstyring, hvor du ønsker at tilføje kontrollen.
 3. Højreklik på kalenderen for at vælge Rediger kalender kontrol.
 4. Vælg tidspunktet for kontrol ved at male det med musen.
 5. Højreklik på det malede område, og vælg Tilføj interval.

  Tilføj kontroloplysninger som følger:

  • Destination — Navnet på den kalender, du redigerer.

  • Beskrivelse — Indtast en valgfri beskrivelse af kontrollen i dette felt.

  • Kontrolfunktion starter — Indtast et starttidspunkt for kontrollen i dette felt.

  • Kontrolfunktion slutter — Indtast et sluttidspunkt for kontrollen i dette felt.

  • Opret kontrolfunktionsforløb — Hvis du vælger dette afkrydsningsfelt, kan du oprette en gentagelse af kontrolfunktionsforløbet. Tilføj kontrolfunktionsoplysninger som følger:

   • Gentag kontrolfunktion — Vælg, hvor ofte relæforløbet skal gentages i denne rullemenu. Valgmulighederne er:
    • Hver uge — Hvis du vælger Hver uge, vil kontrolfunktionen blive gentaget hver uge i det definerede tidsinterval. Brug afkrydsningsfelterne for ugedage til at vælge de ugedage, hvor du ønsker kontrolfunktionen gentaget. Definer desuden kontrolfunktionsforløbets slutkriterier.
    • Hver måned — Hvis du vælger Hver måned, vil kontrolfunktionen blive gentaget hver måned på den definerede dato og i det definerede tidsinterval. Hvis du f.eks. har valgt 10. maj 06.00 som værdi for Første kontrolfunktion starter og 10. maj 22.00 som værdi for Første kontrolfunktion slutter, vil kontrollen blive foretaget hver tiende dag i måneden mellem 06.00 og 22.00.
    • Hvert år — Hvis du vælger Hvert år, vil kontrolfunktionen blive gentaget hvert år på den definerede dato og i det definerede tidsinterval. Hvis du f.eks. har valgt 10. maj 06.00 som værdi for Første kontrolfunktion starter og 10. maj 22.00 som værdi for Første kontrolfunktion slutter, vil kontrollen blive foretaget hvert år den 10. maj mellem 06.00 og 22.00.

   Kontrolfunktionsforløbet vil som standard fortsætte på ubestemt tid. Hvis du ønsker at definere en slutdato for forløbet, skal du vælge Slutdato på rullemenulisten Kontrolfunktionsforløb slutter og definere slutdatoen i datofeltet.

 6. Vælg afkrydsningsfeltet Kontrollér kun efter valgte kodeadgangsgrupper.
 7. Klik på knappen ....
 8. Vælg de ønskede kodeadgangsgrupper, hvis koder er gyldige på de valgte tidspunkter.
 9. Klik på OK.
 10. Klik på OK.