Tilføjelse af kodeadgangsgrupper

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer en kodeadgangsgruppe på iLOQ 5 Series Manager.

Du skal aktivere denne funktion separat. Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Redigering af låsesystemets indstillinger.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Yderligere data > Administrer grupper med kodeadgang.
 2. Højreklik for at vælge Tilføj.

  Guiden Tilføjelse af kodeadgangsgruppe åbnes.

 3. Vælg Tilføj kodeadgangsgruppe.
 4. Navngiv gruppen.
 5. Indtast en beskrivelse af gruppen.
 6. Vælg Relæ-funktionstid.

  Denne tidsangivelse definerer, i minutter og sekunder, hvor længe døren er åben, efter at koden er angivet.

 7. Definer adgangskoden, eller acceptér den foreslåede værdi.
 8. Klik på Næste.
 9. Vælg ejendommen for kodeadgangsgruppen.
 10. Klik på Næste.
 11. Vælg zonen for kodeadgangsgruppen.
 12. Der vises et oversigtsvindue.
 13. Klik på Klar.
 14. Der vises et oversigtsvindue.
 15. Klik på Luk.