Tilføjelse af ejendomme

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer ejendomme til iLOQ-låsesystemet.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Administration > Rediger ejendomme.
 2. Skærmen Ejendomme åbnes.
 3. Vælg Rediger > Redigeringstilstand for at aktivere redigeringstilstanden.
 4. Vælg den nye ejendoms niveau. Dette kan enten være grundniveauet (niveau under roden angivet med et minustegn) eller et af de overordnede niveauer.
 5. Højreklik for at vælge Tilføj.
 6. Skriv den nye ejendoms navn i rækken.
 7. Hvis det er nødvendigt, kan du gentage denne procedure, indtil alle ejendomme er føjet til træstrukturen.
  Tip:

  Du kan bruge din mus til at flytte ejendomme med, herunder deres lavere grene, fra et sted til et andet i træet.

 8. Vælg Rediger > Redigeringstilstand for at deaktivere redigeringstilstanden.
 9. Systemet spørger, om du ønsker at gemme ændringerne. Klik på Ja.
 10. Ejendommene er nu klar til brug.