Tilføjelse af individuelle adgangsrettigheder til låse

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer individuelle adgangsrettigheder til låse på iLOQ 5 Series Manager.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

 2. Højreklik på låsen, som du ønsker at føje individuelle adgangsrettigheder til, og vælg Tilføj individuel adgangsrettighed.
  Guiden Tilføjelse af individuelle adgangsrettigheder åbnes.
 3. Vælg Føj individuel adgangsrettighed til cylinder.
 4. Vælg adgangsrettighedstypen.

  Hvis du ønsker flere oplysninger om adgangsrettighedstyper, henvises der til afsnittet Adgangsrettigheder.

 5. Vælg adgangsrettighedens synlighed i rullemenuen Synlighed af adgangsrettighed.
 6. Klik på Næste.
 7. Hvis du:
  • Tager nye låse i brug, er valgmulighederne:

   • Efterlad låsene i planlægningstilstand – Vælg Efterlad låsene i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade låsene i planlægningstilstand og fortsætte planlægning af låsesystemet uden f.eks. at programmere fysiske låse.

   • Bestil programmeringsopgave – Vælg Bestil programmeringsopgave, hvis du ved, at låsedefinitionerne er endelige, men du ønsker at programmere låsen senere.

    Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Bestilling af låse.

   • Bestil, og programmér låse — Vælg Bestil, og programmér låse:
    • Hvis du ved, at låsedefinitionerne er endelige, og du ønsker at programmere låsen med det samme.
    • For låse, der endnu ikke er installeret på stedet.
  • Ved omprogrammering af ibrugtagne låse er valgmulighederne:

   • Efterlad låsene i planlægningstilstand — Vælg Efterlad låsene i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade låsene i planlægningstilstand, og programmér låsene senere.

   • Bestil låse – Vælg Bestil låse for S5-låse, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven, men udføre den senere, eller programmere onlinelåse.

   • Bestil og programmér låse – Vælg Bestil og programmér låse for S5-låse, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme med en enkelt lås til rådighed.

   • Bestil og send – Vælg Bestil og send for S50-låse, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaverne og overføre dem til standardprogrammeringstelefoner og lade nøglerne udføre programmeringen, når nøglen placeres mod låsen.

    Hvis du vælger denne indstilling, vil låsen gå i tilstanden Bestilt. Det betyder, at låseprogrammeringspakken er blevet sendt til standardprogrammeringstelefonen(erne). Låsen går i tilstanden Planlagt til programmering, når telefonen svarer serveren, at den har modtaget pakken. Når telefonen til sidst har besøgt låsen og programmeret den, går låsen i tilstanden Programmeret.

    Bemærk:

    Visningen Gennemse cylindre opdateres ikke automatisk, du skal trykke på knappen Opdater for at opdatere visningen og se ændringerne i låseprogrammeringstilstanden.

   • Bestil og overfør opgaver til programmeringsnøglen – Vælg Bestil og overfør opgaver til programmeringsnøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaverne, overføre dem til programmeringsnøglen og tage programmeringsnøglen med dig for at programmere låsene på stedet. Hvis du har netværksforbundne låse, vil denne valgmulighed også programmere dem gennem netværket.

 8. Klik på Næste.
 9. Valgfrit: Hvis du valgte Bestil og send eller S50-låse, skal du vælge, om opgaverne skal sendes til alle nøgler eller kun til udvalgte nøgler.
 10. Valgfrit: Klik på Næste.
 11. Der vises et oversigtsvindue.
 12. Følg guiden for at afslutte proceduren.