Tilføjelse af nøgler til låse

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer nøgler til de valgte låse på iLOQ 5 Series Manager.

Når du føjer nøgler til låse, tilføjer du typisk f.eks. flere lejlighedsspecifikke eller kontorspecifikke nøgler til et stort antal låse i ibrugtagningsfasen. Brug ikke denne funktion ved tilføjelse af enkeltnøgler. Denne funktion virker kun, hvis låsene har defineret en individuel adgangsrettighed. Se Tilføjelse af individuelle adgangsrettigheder til låse.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

 2. Vælg de låse, du ønsker at oprette nøglerne for.
 3. Højreklik på en af de valgte låse.
 4. Vælg Opret nøgler til låse.
 5. Vælg Tilføj nøgler til cylindere.
  Guiden Tilføjelse af nøgler til låse åbnes.
 6. Vælg Tilføj nøgler til cylindere.
 7. Vælg adgangsrettigheder for nøglen.
  Bemærk:

  Individuelle, låsespecifikke adgangsrettigheder fastsættes automatisk. Vælg ikke individuelle adgangsrettigheder.

  1. Vælg den ønskede adgangsrettighed på listen til venstre.
  2. Du kan håndtere valget af adgangsrettigheder med pileknapperne som følger:
   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.
 8. Klik på Næste.
 9. Vælg Definer nøgle tidsbegrænsninger.
 10. Definer nøglegyldighed og tidsprofiler.

  Valgmulighederne er:

  • Startdato – Denne værdi definerer startdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen begynder at fungere.

  • Slutdato – Denne værdi definerer slutdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen holder op med at fungere.

  • Automatisk fornyelse af slutdato i brug — Se Aktivering af en automatisk slutdato for fornyelse af S5-nøgler og S50-nøglefobs.

  • Nøgleudløbsinterval — Du kan indstille et nøgleudløbsinterval for nøglen. Nøgleudløbsintervallet er en sikkerhedsfunktion, der kræver, at brugeren opdaterer nøgler fra serveren med jævne mellemrum for at sikre, at adgangsrettighederne altid er opdaterede.

   Hvis der er defineret et standardudløbsinterval i systemet, foreslås det for nøglen. Du kan definere et nøglespecifik udløbsinterval ved at redigere den foreslåede tid.

   Dette gælder kun for S50-nøglefobs og -telefonnøgler.

  • Tidsprofiler ikke i brug – Hvis du vælger denne radioknap, bruger nøglen ingen tidsprofiler.

  • Vælg tidsprofiler for nøglen – Hvis du vælger denne radioknap, bruger nøglen tidsprofiler.

   Vælg de ønskede tidsprofiler på listen til højre.

   Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.

   Hvis du har valgt:

   • En fast tidsprofil, kan du få vist dens indhold i området til højre.

   • En redigerbar tidsprofil, kan du få vist og redigere dens indhold for denne bestemte nøgle i området til højre.

 11. Klik på Næste.
 12. Vælg:
  • Antallet af nøgler, der skal oprettes for hver valgt lås, i rullemenuen Nøgler til oprettelse pr. lås.
  • Vælg nøgletypen.
  • Navngivningsplanen for de nøgler, der skal oprettes, i rullemenuen Navngivning af nøgler, der skal oprettes i henhold til.
  • Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste et nummer, der vil blive tilføjet for de oprettede nøglenavne i feltet Nummer, der skal føjes til navnet.
 13. Klik på Næste.
 14. Vælg, hvordan du vil fortsætte.
  Valgmulighederne er:
  • Efterlad nøglen i planlægningstilstand — Vælg Efterlad nøglerne i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade nøglen i planlægningstilstand og fortsætte planlægning af låsesystemet uden f.eks. at programmere fysiske nøgler.
  • Bestil nøgle — Nøgler skal bestilles, før de kan programmeres. Bestilling skaber en programmeringsopgave for nøglen til senere programmering
  • Bestil, og programmér nøgle — Vælg Bestil, og programmér nøgle for at bestille en programmeringsopgave og programmere nøglen med det samme.
  • Bestil, programmér, og overdrag nøgle — Vælg Bestil, programmér, og overdrag nøgle for at bestille en programmeringsopgave og for at programmere nøglen og overdrage nøglen til en person med det samme.
 15. Klik på Næste.
 16. Der vises et oversigtsvindue.
 17. Følg guiden for at afslutte proceduren.