Tilføjelse af onlinelåse

Dette afsnit beskriver, hvordan man tilføjer onlinelåse, såsom dørmoduler og I/O-kort, til iLOQ-låsesystemet.

Bemærk:

Du har ikke nødvendigvis brug for de aktuelle fysiske låse for at tilføje låse i iLOQ-låsesystemet. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske låse på et senere stadium.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

 2. Vælg Tilføj cylinder.
  Guiden Tilføj lås åbnes.
 3. Vælg Tilføj cylinder.
 4. Definer låseindstillingerne som følger:
  • PlaceringPlacering henviser til placeringen af låsen på grundplanen. Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første placering på en måde, så den ender på et tal, f.eks. A1. På den måde tilføjer systemet efterfølgende placeringsnumre som følger:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • TilgangsretningTilgangsretning henviser til den retning, hvorfra låsen skal åbnes, hvis døren er udstyret med dobbeltsidet lås.

  • DestinationslåsDestinationslås er en mere detaljeret beskrivelse, eller navn på værelse eller lokaler, som låsen fører til.

   Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første destinationslås på en måde, så den ender på et tal, f.eks. Lejlighed A1. På denne måde tilføjer systemet efterfølgende destinationslåse som følger:

   • Lejlighed A1
   • Lejlighed A2
   • Lejlighed A3
   • ...
  • LåsecylinderLåsecylinder henviser til låsecylindertype. Vælg typen på rullelisten, eller indtast typen manuelt.

  • Zone – Vælg zonen for nøglen.

  • Låsetype — Vælg Online .

   Onlinelåsen kan være:

   • N501 4G dørmodul eller
   • N502 dørmodul, N507 I/O-kort og en C5S låsecylinder, der er forbundet til et N500 netværksmodul,

   der kan åbnes med en K5S elektromekanisk nøgle og en S50 nøglefob.

   Hvis låsetypen er Online, vil de nedenstående valgmuligheder automatisk blive valgt.

  • Ur installeret — Vælg Ur installeret, hvis der er en urkreds i låsen. Hvis den valgte Låsecylinder indeholder et ur, vælges Ur installeret automatisk.

   Bemærk:

   Forbind altid RTC-enheden til forbindelseskablet i låsen i forbindelse med den indledende programmering. Derefter må RTC-enheden ikke kobles fra forbindelseskablet.

   Hvis du har koblet RTC-forbindelsen fra forbindelseskablet, skal du genstarte RTC-enheden. Dette kan du gøre ved at indføre en programmeringsnøgle, som er forbundet til programmeringskablet, i noten på låsecylinderen. Udfør altid denne procedure efter at have frakoblet RTC-enheden.

  • Gem låsens loghændelser automatisk — Vælg om systemet automatisk skal modtage loghændelser fra låsen eller ej. Hvis du vil bruge automatisk modtagelse af loghændelser, skal du også aktivere valgmuligheden Lås indsamler loghændelser.

  • Lås indsamler loghændelser – Vælg, om låsen indsamler loghændelser eller ej.

  • Tillad API-adgangsrettigheder – Markér Tillad API-adgangsrettigheder for at give applikationsprogrammeringsgrænsefladen (API) adgangsrettigheder til låsen. Når låsen er aktiveret, læser den, foruden standard adgangsrettighederne, de API-adgangsrettigheder, der er tildelt til nøglen. Se Adgangsrettigheder.

 5. Klik på Næste.
 6. Definer relæindstillingerne.
 7. Klik på Næste.
 8. Indtast yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

  Felterne er:

  • DørtypeDørtype henviser til den dørtype, hvorpå låsen vil blive monteret.
  • LåsebeslagLåsebeslag henviser til den dækplade, der omslutter nøglehullet på døren.
  • LåsemodelLåsemodel henviser til låsekassemodellen.
  • CylinderforlængerCylinderforlænger henviser til den forlænger, der vil blive tilføjet til den nye lås.
  • Dørens tykkelse (mm)Dørens tykkelse angiver tykkelsen af den dør, hvor låsen vil blive påmonteret.
  • Låsehovedets dybde (mm)Låsehovedets dybde (mm) angiver dybden af låsekassen.
  • ÅbningsretningÅbningsretning angiver dørens åbningsretning.
  • Etiket – Nøgleetiketten.
  • Note — Fritekstfelt til noter om låsen.
  • Andet udstyrAndet udstyr henviser til andet udstyr i forbindelse med låsen eller døren.
  • Betinget adgang — Dette afkrydsningsfelt angiver, hvorvidt låsen er tilsluttet en enhed, der kontrollerer betinget adgang.
  • Beskrivelse af betinget adgang — En beskrivelse af den betingede adgang. Du kan f.eks. beskrive den enhed, der kontrollerer den betingede adgang.
 9. Klik på Næste.
 10. Valgfrit: Vælg ejendommen til låsen.
 11. Klik på Næste.
 12. Vælg adgangsrettigheder for låsen.

  Standardadgangsrettigheden vil automatisk blive tilføjet for låsen.

  1. Vælg den ønskede adgangsrettighed på listen til venstre.
  2. Du kan håndtere valget af adgangsrettighed med pileknapperne som følger:
   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.
 13. Klik på Næste.
 14. Valgfrit: Vælg tidsprofilerne:
  • Ikke tidsbegrænset – Hvis du vælger denne indstilling, ignorerer låsen alle tidsprofiler på nøgler. Nøglerne fungerer med andre ord 24/7, selv om de har en tidsprofil.

  • Anvend alle tidsprofiler på en nøgle – Hvis du vælger denne indstilling, anvender låsen alle tidsprofiler på nøgler.

  • Anvend valgte tidsprofiler – Hvis du vælger denne indstilling, anvender låsen kun den valgte tidsprofil på nøgler. Hvis de valgte tidsprofiler ikke matcher tidsprofilerne for nøglen, fungerer nøglen hele tiden.

   Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.

   Du kan se indholdet af en fastsat tidsprofil i området til højre ved at vælge profilen med musen. Indhold i en redigerbar tidsprofil vises ikke, da det kan ændres for den specifikke nøgle.

  Uanset hvad du vælger, anvender låsen altid de gældende start- og slutdatoer og klokkeslæt for nøglen.

 15. Klik på Næste.
 16. Vælg, om du ønsker at oprette en individuel adgangsrettighed eller ej.

  Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Adgangsrettigheder.

 17. Klik på Næste.
 18. Vælg, hvordan du vil fortsætte.

  Valgmulighederne er:

  • Efterlad låsene i planlægningstilstand — Vælg Efterlad låsene i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade låsen i planlægningstilstand og fortsætte planlægning af låsesystemet uden f.eks. at programmere fysiske låse.

  • Bestil låse — Vælg Bestil låse, hvis du ved, at låsedefinitionerne er endelige, men du ønsker at programmere låsen senere.

   Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Bestilling af låse.

  • Bestil og overfør til programmeringsnøgle – Vælg Bestil og overfør til programmeringsnøgle, hvis du tager en monteret lås i brug og du ønsker at programmere den ved at afbryde programmeringsnøglen fra computeren og tage den med til den lås, der skal tages i brug. Dette kan kun gøres for én lås ad gangen.

 19. Klik på Næste.
 20. Der vises et oversigtsvindue.
 21. Følg guiden for at afslutte proceduren.