Tilføjelse af overvågede døre

Dette afsnit beskriver, hvordan du definerer et input, som dørkontakten er tilsluttet til, som en overvåget dør.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Administration > Gennemse netværksmoduler.

 2. Vælg det netværksmodul, der har dørmodulerne, med DØRSTATUS-forbindelser, tilsluttet.
 3. Højreklik for at vælge Rediger relæindstillinger.

  Vinduet Rediger netværksmodulets relæoplysninger åbnes.

 4. Vælg fanen Input.
 5. Markér afkrydsningsfeltet I brug for det input, du ønsker at definere som en overvåget dør.
 6. Indtast et Dørnavn for inputtet.

  Dette er det navn, som vil blive vist i tabellen Overvågede døre.

 7. Vælg Gem og luk.