Tilslutning af kalendere til kalenderstyrede døre

Dette afsnit beskriver, hvordan du knytter kalendere til kalenderstyrede døre på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Yderligere data > Kalenderstyrede døre.

 2. Vælg dørene.
 3. Højreklik på dørene for at vælge Rediger kalenderbilag.
  Guiden Tilføj kalendere åbnes.
 4. Vælg Knyt kalendere til dør.
 5. Vælg de kalendere, du ønsker at knytte til døre.
 6. Klik på Næste.
 7. Der vises et oversigtsvindue.
 8. Klik på Klar.
 9. Klik på Luk.