Gennemsyn af adgangsrettigheder

Dette afsnit beskriver, hvordan du gennemser adgangsrettigheder på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Yderligere data > Gennemse adgangsrettigheder.

 2. Adgangsrettighederne med synlighedsindstillingen Vises som standard vises i tabellen.
  Tip:

  Hvis du også ønsker at se adgangsrettighederne med synlighedsindstillingen Vis ikke som standard, skal du klikke på filterikonet.

  Kolonnerne er:

  • Navn — Denne kolonne indeholder navnet på adgangsrettigheden.

  • Beskrivelse — Denne kolonne indeholder beskrivelse af adgangsrettigheden.

  • Betinget adgang — Afkrydsningsfeltet angiver, hvorvidt adgangsrettigheden er betinget eller ej.

  • Standardadgangsrettighed — Afkrydsningsfeltet angiver standardadgangsrettigheden.

  • Ejendom — Denne kolonne angiver ejendommen, som adgangsrettigheden tilhører.

  • Zone — Denne kolonne angiver den zone, hvor adgangsrettigheden hører til.

  • Type – Adgangsrettighedstypen. Valgmulighederne er:

   • Standard
   • API

   Se Adgangsrettigheder.

  • Synlighed — Denne kolonne angiver synligheden for adgangsrettigheden. Valgmulighederne er:

   • Vises som standard — Adgangsrettigheden vises som standard.
   • Vis ikke som standard — Adgangsrettigheden vises ikke som standard.