Gennemsyn af kalenderstyrede døre

Dette afsnit beskriver, hvordan du gennemser kalenderstyrede døre på iLOQ 5 Series Manager.

Du kan overvåge en overvåget dørs fysiske status.

Fortsæt som følger.

Vælg Yderligere data > Kalenderstyrede døre.

Kolonnerne er:

 • Dørnavn – Navnet på den kalenderstyrede dør.

 • PlaceringPlacering henviser til placeringen af låsen på grundplanen. Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første placering på en måde, så den ender på et tal, f.eks. A1. På den måde tilføjer systemet efterfølgende placeringsnumre som følger:

  • A1
  • A2
  • A3
  • ...
 • DestinationslåsDestinationslås er en mere detaljeret beskrivelse, eller navn på værelse eller lokaler, som låsen fører til.

  Hvis du tilføjer flere låse ad gangen, skal du indstille den første låsedestination på en måde, så den ender på et tal, f.eks. Dør 1. På denne måde tilføjer systemet efterfølgende destinationslåse som følger:

  • Dør 1
  • Dør 2
  • Dør 3
  • ...
 • Låsens serienummerLåsens serienummer angiver låsens serienummer. Hvis en lås har et serienummer i softwaren, har den også et fysisk modstykke. Disse oplysninger vises kun for låse, der er programmeret i systemet.
 • Seneste tilstand – Seneste tilstand for den kalenderstyrede dør.

 • Tilstand opdateret – Det tidspunkt, hvor den kalenderstyrede dørs tilstand sidst blev ændret.