Gennemsyn af låse

Dette afsnit beskriver, hvordan du viser låseinformation på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

 2. Låsene vises i tabellen.

  Kolonnerne er:

  • Placering — Denne kolonne viser døren eller lokalenummeret på grundplanen, hvor låsen er placeret.
  • Grundplan — Denne kolonne angiver grundplanen, hvor låsen er placeret.
  • Destinationslås — Denne kolonne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af døren eller lokalet, hvor låsen er placeret.
  • LåsecylinderLåsecylinder henviser til låsecylindertype.
  • Låsens serienummerLåsens serienummer angiver låsens serienummer. Hvis en lås har et serienummer i softwaren, har den også et fysisk modstykke. Disse oplysninger vises kun for låse, der er programmeret i systemet.
  • Programmeringstilstand — Denne kolonne indeholder låsens programmeringstilstand. Mulige værdier er:
   • Programmeret — Låsen er programmeret, og den fysiske lås har samme data, som vises i iLOQ 5 Series Manager. Dette er den ønskede tilstand for låsene i systemet.
   • Bestilt — Låsen er bestilt. Der er oprettet en låseprogrammeringsopgave for låsen. Det er enten en opgave for indledende programmering af en ny fysisk lås eller en omprogrammeringsopgave for en eksisterende lås. Låseprogrammeringen er dog endnu ikke gennemført. En bruger med tilstrækkelige brugsrettigheder kan programmere låsen.
   • Overført til programmering — En låseprogrammeringsopgave er overført til Programmeringsnøgle.
   • I planlægningstilstand — Der er foretaget nogle ændringer af eksisterende låse, eller en ny nøgle er blevet tilføjet, men er endnu ikke oprettet som en programmeringsopgave (dvs. bestilt).
  • Låsetype – Typen af lås. Valgmulighederne er:
   • S5 DIN, låsen er en offline S5 DIN låsecylinder, der kan åbnes med den elektromekaniske nøgle, K5S.

   • S5, S5-låsen kan være:

    • C5S oval låsecylinder eller kamlås
    • H5S hængelåse eller
    • F5S nøglesikre låsecylindere,

    der kan åbnes med en K5S elektromekanisk nøgle.

   • S50, låsen er en S50-lås. Låsen kan være:

    • C50S ovale låsecylindere
    • D50S DIN ovale låsecylindere
    • F50S nøglesikre låsecylindere,
    • G50S kamlåse
    • H50S hængelåse,

    der kan åbnes med en S50 telefonnøgle eller en S50 nøglefob.

   • Online, låsen kan være:

    • N501 4G dørmodul eller
    • N502 dørmodul, N507 I/O-kort og en C5S låsecylinder, der er forbundet til et N500 netværksmodul,

    der kan åbnes med en K5S elektromekanisk nøgle og en S50 nøglefob.

    Hvis låsetypen er Online, skal du også vælge, om systemet automatisk modtager loghændelser fra låsen, ved at markere afkrydsningsfeltet Gem automatisk loghændelser.

  • Programmering ufuldstændig — Denne statuskolonne angiver, hvorvidt låseprogrammeringen er gennemført eller ej.
  • Tidsbegrænset — Denne statuskolonne angiver, hvorvidt låsen er tidsbegrænset eller ej.
  • Betinget adgang — Dette afkrydsningsfelt angiver, hvorvidt låsen er tilsluttet en enhed, der kontrollerer betinget adgang.
  • Beskrivelse af betinget adgang — En beskrivelse af den betingede adgang. Du kan f.eks. beskrive den enhed, der kontrollerer den betingede adgang.
  • Programmeringstype — Denne kolonne angiver den seneste låseprogrammeringstype. Mulige værdier er:
   • Normal — Den seneste låseprogrammering har været en ændring af adgangsrettighed eller tidsfrist.
   • Blacklisteændring – En nøgle er blevet eller vil blive føjet til eller fjernet fra blacklisten.
   • Nulstillet — Låsen vil blive nulstillet.
  • Redigeret af — Denne kolonne angiver den bruger, der sidst har ændret låsens programmeringstilstand.
  • Ejendom — Denne kolonne angiver ejendommen, som låsen tilhører.
  • Zone — Denne kolonne angiver zonen, hvor låsen hører til.
  • Låsemodel — Denne kolonne angiver låsemodel.
  • Låsebeslag — Denne kolonne angiver låsebeslagtype.
  • Dørtype — Denne kolonne indikerer dørtype.
  • TilgangsretningTilgangsretning henviser til den retning, hvorfra låsen skal åbnes, hvis døren er udstyret med en dobbeltsidet lås.
  • Cylinderforlængelse – Denne kolonne angiver, hvorvidt låsen har en forlænger samt længden af denne. Forlængerstykket anvendes til at forlænge låsecylinderet med.
  • Dørens tykkelse (mm) — Denne kolonne angiver dørens tykkelse. Dette kan være nyttige oplysninger, når døren skal monteres.
  • Låsehovedets dybde (mm) – Denne kolonne angiver dybden af låsehovedet. Dette kan være nyttige oplysninger, når døren skal monteres.
  • Åbningsretning — Denne kolonne angiver dørens åbningsretning.
  • Etiket – Denne kolonne indeholder etiketten på låsen.
  • Note — Denne kolonne indeholder yderligere oplysninger om låsen.
  • Øvrige krav — Denne kolonne indeholder andre krav i forbindelse med låsen.
  • Antal adgangsrettigheder — Denne kolonne angiver det antal af adgangsrettigheder, der er tildelt for låsen.
  • Hw-version Hw-version henviser til låsecylinderens hardwareversion.
  • Sw-version Sw-version henviser til låsecylinderens softwareversion.
  • Ur installeret — Afkrydsningsfeltet i denne statuskolonne angiver, hvorvidt der er et ur installeret i låsen eller ej.
  • Urets installationsdato – Denne kolonne angiver tidspunktet, da urkredsen blev installeret på låsen.
  • Sidst redigeret — Denne statuskolonne angiver, hvornår låseprogrammeringstilstanden sidst blev ændret.
  • Betinget adgang — Afkrydsningsfeltet i denne statuskolonne angiver, hvorvidt låsen er egnet til udendørsbrug eller ej.
  • Aktuel blackliste — Denne kolonne angiver, om låsen har en opdateret blackliste eller ej.

  Låsene i tabellen har følgende farvekoder:

  • Blå — Låsen er valgt.
  • Lyserød — Låsen har en fejlstatus. Se værktøjstip ved at holde musen over rækken.
  • Orange — Låsen er defineret som en onlinelås, men den er endnu ikke tilsluttet til et netværksmodul.