Gennemsyn af brugere

Dette afsnit beskriver, hvordan du gennemser brugere på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Administration > Gennemse brugere.

 2. Brugerne vises i tabellen.

  Kolonnerne er:

  • Fornavn — Denne kolonne indeholder brugerens bruger-ID.
  • Efternavn — Denne kolonne indeholder efternavnet på brugeren.
  • Fornavn — Denne kolonne indeholder fornavnet på brugeren.
  • Firma/afdeling — Denne kolonne indeholder navnet på det firma eller den afdeling, hvor brugeren er ansat.
  • Titel — Denne kolonne indeholder brugerens titel.
  • Kontaktinformation — Denne kolonne indeholder brugerens kontaktoplysninger.
  • E-mail — Denne kolonne indeholder brugerens e-mailadresse.
  • Gadenavn — Denne kolonne indeholder brugerens gadenavn.
  • Postnummer — Denne kolonne indeholder brugerens postnummer.
  • By — Denne kolonne indeholder brugerens by.
  • Land — Denne kolonne indeholder det land, personen bor i.
  • Telefon 1/2/3 — Denne kolonne indeholder personens telefonnumre.
  • Beskrivelse — Denne kolonne indeholder en beskrivelse af personen.
  • Redigerbar — Afkrydsningsfeltet i denne statuskolonne angiver, hvorvidt oplysningerne om personen kan ændres eller ej.
  • Brugertype — Mulige brugertyper er.

   • ILOQ-bruger — En person, der anvender iLOQ Manager med sin egen bruger-id.
   • Netværksmodulbruger — En maskinbruger. Beregnet til netværksmoduler.