Kalenderstyrede døre

Kalenderstyring anvendes til at styre elektriske låse på døre med iLOQ-dørmoduler.

Hvis alle døre skal være åbne på samme tid, kan du styre dem ved hjælp at blot én kalender. Med andre ord behøver du ikke at oprette separate kalendere for hver dør.

Hvis en dør skal være åben på forskellige tidspunkter, kan du oprette en separat kalender for denne dør. En dør kan også styres af flere kalendere.

Kalendertyperne er:

 • Dørstyringskalender — En dørstyringskalender kan kun knyttes til en kalenderstyret dør. En dørstyringskalender kan indeholde to typer af styring:

  • Direkte kontrol — Døren styres til at være åben eller lukket på forskellige tidspunkter.

  • Kodeadgangsgruppekontrol — Du kan definere de tidspunkter i kalenderen, hvor døren kan åbnes ved hjælp af en kode. På de definerede tidspunkter kan døren åbnes ved at taste en adgangskode på tastaturet. Denne kode er kun gyldig på de tidspunkter, der er defineret i kalenderen.

   Kodeadgangsgrupper er beregnet til at tillade adgang for personer, såsom besøgende, der ikke har og ikke får tildelt en nøgle.

  En kalender kan have flere kontroller af begge typer af styring.

 • Nøgle-PIN-kodetidskalender — En nøgle-PIN-kodetidskalender kan kun knyttes til låse. I nøgle-PIN-kodetidskalenderen definerer du de tidspunkter, hvor låsen kræver, at nøgleindehaverne ud over at bruge nøglen taster en PIN-kode på tastaturet.

  Kalenderfunktionen skal aktiveres separat, før den kan anvendes.