Redigering af tidsprofiler for låse

Dette afsnit beskriver, hvordan du redigerer tidsprofiler for låse på iLOQ 5 Series Manager.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.

 2. Vælg den ønskede lås.
 3. Højreklik for at vælge Rediger tidsprofiler.
  Guiden Rediger tidsprofiler for låse åbner.
 4. Vælg Rediger tidsprofiler.
 5. Vælg enten:
  • Ikke tidsbegrænset – Hvis du vælger denne indstilling, ignorerer låsen alle tidsprofiler på nøgler. Nøglerne fungerer med andre ord 24/7, selv om de har en tidsprofil.

  • Anvend alle tidsprofiler på en nøgle – Hvis du vælger denne indstilling, anvender låsen alle tidsprofiler på nøgler.

  • Anvend valgte tidsprofiler – Hvis du vælger denne indstilling, anvender låsen kun den valgte tidsprofil på nøgler. Hvis de valgte tidsprofiler ikke matcher tidsprofilerne for nøglen, fungerer nøglen hele tiden.

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.

   Når du har valgt en tidsprofil, skal du klikke på den for at se flere oplysninger om tidsprofilen i en visning til højre.

  Uanset hvad du vælger, anvender låsen altid de gældende start- og slutdatoer og klokkeslæt for nøglen.

 6. Klik på Næste.
 7. Vælg, hvordan du vil fortsætte.

  Valgmulighederne afhænger af låsetypen og programmeringsstatus. Valgmulighederne er:

  • Efterlad låsene i planlægningstilstand — Vælg Efterlad låsene i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade låsene i planlægningstilstand, og programmér låsene senere.

  • Bestil låse – Vælg Bestil låse for S5-låse, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven, men udføre den senere, eller programmere onlinelåse.

  • Bestil og programmér låse – Vælg Bestil og programmér låse for S5-låse, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme med en enkelt lås til rådighed.

  • Bestil og send – Vælg Bestil og send for S50-låse, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaverne og overføre dem til standardprogrammeringstelefoner og lade nøglerne udføre programmeringen, når nøglen placeres mod låsen.

   Hvis du vælger denne indstilling, vil låsen gå i tilstanden Bestilt. Det betyder, at låseprogrammeringspakken er blevet sendt til standardprogrammeringstelefonen(erne). Låsen går i tilstanden Planlagt til programmering, når telefonen svarer serveren, at den har modtaget pakken. Når telefonen til sidst har besøgt låsen og programmeret den, går låsen i tilstanden Programmeret.

   Bemærk:

   Visningen Gennemse cylindre opdateres ikke automatisk, du skal trykke på knappen Opdater for at opdatere visningen og se ændringerne i låseprogrammeringstilstanden.

  • Bestil og overfør opgaver til programmeringsnøglen – Vælg Bestil og overfør opgaver til programmeringsnøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaverne, overføre dem til programmeringsnøglen og tage programmeringsnøglen med dig for at programmere låsene på stedet. Hvis du har netværksforbundne låse, vil denne valgmulighed også programmere dem gennem netværket.

 8. Klik på Næste.
 9. Der vises et oversigtsvindue.
 10. Følg guiden for at afslutte proceduren.