Aktivering af ejendomme

Dette afsnit beskriver, hvordan du aktiverer ejendomme på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

  1. Vælg Administration > Rediger information om låsesystem.

  2. Vælg Indstillinger i området Visninger.
  3. Vælg afkrydsningsfeltet Ejendomsfunktionalitet aktiv.
  4. Vælg Gem og luk.
  5. Der vises et oversigtsvindue.
  6. Klik på OK.
  7. Tilføj brugsrettigheden Rettighed til at redigere ejendomme for de ønskede brugere.
  8. Log ud af iLOQ 5 Series Manager.
  9. Log på iLOQ 5 Series Manager.
  10. Du kan nu begynde at tilføje ejendomme.