Aktivering af zoner

Dette afsnit beskriver, hvordan du aktiverer zoner i iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Administration > Rediger information om låsesystem.

 2. Vælg Zone i området Visninger.
 3. Vælg følgende i rullemenuen Zonefunktioner:
  • Ikke i brug – Zoner er ikke aktiverede.
  • I brug (undtagen personer og nøgler)  — Zonerne er aktiverede, men ikke for personer og nøgler. Dette betyder, at person- og nøgledata er almindeligt tilgængelige for alle brugere.
  • I brug, inklusive personer og nøgler – Zonefunktionen dækker også personer og nøgler.

   Bemærk:

   Overvej nøje, planlæg og angiv interne instruktioner for, hvordan zonerne skal bruges for personer og nøgler. Hvis zonestrukturen for personer og nøgler er for begrænset, vil andre brugere muligvis ikke kunne se de nødvendige nøgler/personer, når de prøver at give dem adgangsrettigheder. Det kan føre til uønskede situationer, hvor:

   • Én person har flere nøgler
   • Én person vises i systemet flere gange
 4. I rullemenuen Standardzone for nye objekter vælges den zone, som nye objekter, undtagen personer og nøgler, vil blive tildelt til som standard (forudsat at brugeren har adgang til zonen).
 5. I rullemenuen Standardzone for nye nøgler og personer vælges den zone, som nye personer og nøgler som standard vil blive tildelt til (forudsat at brugeren har adgang til zonen).
 6. Klik på Gem og luk.
 7. Der vises et oversigtsvindue.
 8. Klik på OK.
 9. Tilføj brugsrettighederne Rettighed til at redigere zoner, Rettighed til at gennemse zoner og Vis zonefunktioner for de ønskede brugere.
 10. Log ud af iLOQ 5 Series Manager.
 11. Log på iLOQ 5 Series Manager.
 12. Du kan nu tilføje zoner.