Låse

Låse henviser til forskellige typer låse og låsecylindere i låsesystemet.

Du kan fordele systemets administration ved at tillade, at én bruger bestiller, dvs. godkender programmeringsændringer af låsene. En anden bruger med f.eks. begrænsede brugsrettigheder kan udføre bestilte programmeringsopgaver, men kan ikke ændre indholdet af disse programmeringsopgaver.

Fra iLOQ-låsesystemets perspektiv kan låse opdeles i to kategorier:

  • Logiske låse — Logiske låse er låsedefinitioner, der kun eksisterer på iLOQ 5 Series Manager.

  • Fysiske låse — Fysiske låse henviser til de aktuelle låsecylindere.

På grund af offline-systemets funktion er det vigtigt at forstå, at de fysiske låses tilstand på stedet og de logiske låses tilstand kan variere i overgangsfasen til en ny tilstand. Kun når låseprogrammeringstilstanden er Programmeret, har den fysiske lås og den logiske lås den ønskede konfiguration, der modsvarer hinanden. I alle andre tilstande kan der være opgaver, der venter på låsen. På den måde er tilstanden Programmeret altid den ønskede tilstand for låsene i systemet.

I softwaren er det vigtigt at forstå, hvorvidt den logiske lås har et fysisk modstykke eller ej. Hvis den logiske låsen har et serienummer i softwaren, har den også et fysisk modstykke. Hvis den logiske lås ikke har et ROM_ID i softwaren, er det kun en definition af en ny lås. På den måde indikerer programmeringstilstanden for den logiske lås ikke, hvorvidt den logiske lås har et fysisk modstykke eller ej.