Workflow for nøgleejer

Dette afsnit beskriver, hvad nøgleejeren på fjernlokationen gør, når en nøgle skal omprogrammeres.

Fortsæt som følger.

  1. Indsæt nøglen i nøgleprogrammerings-hotspottet.
  2. Nøglesymbolet på nøgleprogrammerings-hotspottet lyser orange.
  3. Nøglesymbolet på nøgleprogrammerings-hotspottet skifter til grønt.

    Hvis nøglesymbolet på nøgleprogrammerings-hotspottet:

    • Skifter til rødt, er opdateringen mislykket. Prøv igen.
    • Slukkes, er der ingen opdateringsopgave for nøglen på serveren.
  4. Fjern nøglen fra nøgleprogrammerings-hotspottet.