Visning af brugeregenskaber

Dette afsnit beskriver, hvordan du viser egenskaber for brugere på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Administration > Gennemse brugere.

 2. Brugerne vises i tabellen. Hvis du ønsker flere oplysninger om en enkelt bruger, skal du dobbeltklikke på brugeren.

  De brugerspecifikke oplysninger i de enkelte faner er:

  • Grundlæggende information — Fanen Grundlæggende information indeholder grundlæggende information om den valgte bruger. Kolonnerne beskrives i afsnit Gennemsyn af personer.
  • Bruger-ID — Fanen Bruger-ID indeholder oplysninger om brugeren som følger:
   • Brugsrettighed — Denne kolonne angiver de brugsrettigheder, som det pågældende bruger-ID har.
   • Kilde — Denne kolonne indeholder de bruger-ID- og systemnøglekombinationer, brugeren har. Brugeren har ikke nødvendigvis nogen systemnøgler, og i så fald er det kun bruger-ID'et, der er angivet i denne kolonne.
  • Brugerzoner – Fanen Brugerzoner indeholder oplysninger om de iLOQ Manager-zoner, brugeren eventuelt har.
   • Navn – Denne kolonne indeholder navnet på den bloklistede zone, som brugeren har.
   • Beskrivelse – Denne kolonne indeholder en beskrivelse på den zone, som brugeren har adgang til.
  • Personens zoner – Fanen Personens zoner indeholder oplysninger om de zoner, som brugeren er tilknyttet til. Med andre ord er brugeren kun synlig for iLOQ Manager-brugere, der også har brugerrettigheder til denne zone. Kolonnerne er:
   • Navn — Navnet på personen.
   • Beskrivelse – Denne kolonne indeholder en beskrivelse på den zone, som personen har adgang til.
  • Roller — Fanen Roller indeholder oplysninger om personens roller. Se Personroller. Kolonnerne er:
   • Rolle — Denne kolonne angiver de roller, som bruger-Id’et har.
   • Beskrivelse – Denne kolonne indeholder beskrivelser på de roller, som bruger-id’et har.
  • Nøgler — Fanen Nøgler indeholder oplysninger om personens nøgler. Kolonnerne beskrives i afsnit Gennemsyn af nøgler.
  • Adgangsrettigheder til låse — Fanen Adgangsrettigheder til låse indeholder oplysninger om personens adgangsrettigheder til låse. Kolonnerne er:
   • Placering — Denne kolonne viser døren eller lokalenummeret på grundplanen, hvor låsen er placeret.
   • Destinationslås — Denne kolonne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af døren eller lokalet, hvor låsen er placeret.
   • Programmeringstilstand — Denne kolonne indeholder låsens programmeringstilstand. Mulige værdier er:
    • Programmeret — Låsen er programmeret og er klar til brug.
    • Bestilt — Låsen er bestilt. En bruger med tilstrækkelige adgangsrettigheder kan programmere låsen.
    • I planlægningstilstand — Låsen er tilføjet til systemet, men er stadigvæk i planlægningstilstand.
   • Ejendom — Denne kolonne angiver ejendommen, som den eventuelle adgangsrettighed tilhører,.
   • Note — Denne kolonne indeholder eventuelle yderligere oplysninger om låsen,.
   • Antal adgangsrettigheder — Denne kolonne angiver det antal af adgangsrettigheder, der er tildelt for låsen.
   • Låsecylinder — Denne kolonne angiver låsecylindertypen.
  • Dokumenter — Fanen Dokumenter indeholder udlevering af nøgle og/eller nøglereturneringsdokumenter, hvis de er underskrevet digitalt.
 3. Klik på Luk for at afslutte.