Visning af egenskaber for overvåget dør

Dette afsnit beskriver, hvordan du viser egenskaber for en overvåget dør på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Yderligere data > Overvåget døre.
 2. Dobbeltklik på den valgte dør.

  Fanerne er:

  • Grundlæggende information — Felterne er:

   • Netværksmodulnavn – Dette felt angiver navnet på det netværksmodul, som dørmodulet er tilsluttet til.

   • Dørnavn — Navnet på den overvågede dør.

   • Relænummer — Nummeret på det input, som dørkontakten er tilsluttet til.

   • Dørmodulserienummer — Serienummeret for dørmodulet, som dørkontakten er tilsluttet til.

   • Inputtype — Denne værdi er altid Switch.

  • Loghændelser fra dør — Denne fane indeholder loghændelser fra den overvågede dør. Kolonnerne er:

   • Indeks — Fortløbne hændelsesnumre.

   • Tidspunkt — Tidspunktet for, hvornår hændelsen fandt sted.

   • Hændelsestype — Typen af hændelse.