Tilføjelse af S5 nøgler

Dette afsnit beskriver, hvordan du føjer S5 nøgler til iLOQ-låsesystemet.

Bemærk:

Du har ikke nødvendigvis brug for de fysiske nøgler, når du føjer nøgler til iLOQ 5 Series Manager. Du kan definere nøglerne og knytte dem til de fysiske nøgler på et senere stadium.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

 2. Vælg Tilføj nøgle.
  Guiden Tilføj nøgle åbnes.
 3. Vælg Tilføj nøgle.
 4. Navngiv nøglen i feltet Nøglens navn/beskrivelse.
  Tip:

  Anvend f.eks. "Hovednøgle" eller "Ansat".

  Tip:

  Hvis du vil oprette flere individuelt nummererede nøgler, skal du indtaste startnummeret i slutningen af navnet. For eksempel, hvis du opretter to nøgler og indtaster "Nøgle 4" i dette felt, får du "Nøgle 4" og "Nøgle 5".

 5. Definer Startdato for nøglen.

  Denne værdi definerer startdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen begynder at fungere.

 6. Definer Slutdato for nøglen.

  Denne værdi definerer slutdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen holder op med at fungere.

 7. Om nødvendigt kan du indtaste den planlagte returneringsdato i feltet Planlagt returneringsdato.
  Bemærk:

  Dette felt er kun til information for administratoren. Værdien påvirker ikke nøglens gyldighed.

 8. Vælg nøgletypen S5 nøgle.
 9. Klik på Næste.
 10. Vælg, om automatisk fornyelse af slutdato er i brug eller ej.

  Hvis der er defineret en slutdato og en tid for nøglen, kan du definere en automatisk fornyelse af nøglens slutdato.

  Hvis fornyelse er i brug, kan brugeren udskyde sluttiden ved at bruge nøglen på online læseren. Du har adgang til låse uden at forny udløbsintervallet.

  Hvis du aktiverer den automatiske fornyelse af nøglen, skal du vælge timerne før udløbet, når du får den nye periode. Vælg forlængelsesperioden. Vælg også sluttiden for fornyelsen.

 11. Klik på Næste.
 12. Vælg Nøglens udløbsinterval.

  Du kan indstille et nøgleudløbsinterval for nøglen. Nøgleudløbsintervallet er en sikkerhedsfunktion, der kræver, at brugeren opdaterer nøgler fra serveren med jævne mellemrum for at sikre, at adgangsrettighederne altid er opdaterede.

  Hvis der er defineret et standardudløbsinterval i systemet, foreslås det for nøglen. Du kan definere et nøglespecifik udløbsinterval ved at redigere den foreslåede tid.

  En nøglefob er som standard en offline enhed. I den henseende svarer nøglens udløbsinterval til nøglefobens gyldighedsvarighed.

  Når en nøglefob opnår en serverforbindelse, nulstilles nøglens udløbsinterval imidlertid. En nøglefob opnår en trådløs serverforbindelse på afstand ved hjælp af iLOQ FobApp-applikationen.

 13. Klik på Næste.
 14. Valgfrit: Vælg ejendommen til nøglen.
 15. Klik på Næste.
 16. Vælg om nødvendigt den person, som nøglen skal overdrages til.

  Hvis du opretter en masse nøgler, skal du ikke vælge nogen person på dette trin.

  Tip:

  Hvis den ønskede person ikke findes på personlisten, kan du tilføje en ny person ved at højreklikke for at vælge Tilføj ny person.

 17. Klik på Næste.
 18. Valgfrit: Vælg zonen for nøglen.

  Dette valg definerer brugerens zoner, hvor nøglen er synlig.

 19. Klik på Næste.
 20. Vælg adgangsrettighed(er) for nøglen.
  1. Vælg den ønskede adgangsrettighed på listen til venstre. Vælg f.eks. "Hovedadgangsrettighed" for "Hovednøgle".
  2. Du kan håndtere valget af adgangsrettigheder med pileknapperne som følger:
   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.
 21. Klik på Næste.
 22. Definer tidsprofilindstillingerne for nøglen.

  Vælg enten:

  • Tidsprofiler, ikke i brug – Tidsprofiler vil ikke blive benyttet på nøglen.

  • Vælg tidsprofiler – Vælg denne indstilling for at vælge tidsprofiler for nøglen.

   Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.

   Hvis du har valgt:

   • En fast tidsprofil, kan du få vist dens indhold i området til højre.

   • En redigerbar tidsprofil, kan du få vist og redigere dens indhold for denne bestemte nøgle i området til højre.

 23. Klik på Næste.
 24. Vælg hovedzonen for nøglen.

  Hovedzonen definerer de zoner, hvor nøglens blokliste hentes fra. Se Nøglens hovedzone.

 25. Klik på Næste.
 26. Vælg det antal nøgler, der skal oprettes.

  Vælg også navngivningsmetoden for nøglerne. Valgmulighederne er:

  • Opret med samme navn — Alle nøgler har det samme navn.

  • Stigende nummer — Nøgler har individuelle numre.

 27. Klik på Næste.
 28. Vælg, hvordan du vil fortsætte.
  • Efterlad nøglen i planlægningstilstand – Vælg Efterlad nøglen i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade nøglen i planlægningstilstand og programmere nøglen senere.

  • Bestil nøgle – Vælg Bestil nøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven, men udføre den senere, eller fjernprogrammere nøglen via en telefon.

  • Bestil og udskyd programmering på hotspot — Vælg Bestil og udskyd programmering på hotspot, hvis du vil udskyde programmeringsopgaven, indtil nøglen bruges på nøgleprogrammeringshotspottet.

   Du skal også definere det tidspunkt, fra hvilket programmeringsopgaven er tilgængelig på nøgleprogrammeringshotspottet.

   Denne valgmulighed er kun synlig, hvis iLOQ Online-systemet og nøgleprogrammeringshotspottet er aktiveret.

   Denne valgmulighed kan ikke bruges til nye nøgler, kun til nøgleudskiftning.

  • Bestil og programmér nøglen – Vælg Bestil og programmér nøglen, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme.

  • Bestil, programmer og overdrag nøgle – Vælg Bestil, programmer og overdrag nøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme for en nøgle, der er til rådighed, og overdrage den til en person.

 29. Klik på Næste.
 30. Der vises et oversigtsvindue.
 31. Klik på Klar.
 32. Indstil nøglen øverst på programmeringsnøglen.
 33. Klik på Næste.
 34. Valgfrit: Hvis du valgte Bestil, programmer og overdrag nøgle, skal du vælge om du vil udskrive et overdragelsesdokument.

  Der åbnes en ny fane på iLOQ 5 Series Manager, som indeholder overdragelsesdokumentet.

 35. Klik på Luk.