Tilføjelse af grundplaner

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer grundplaner i systemets ibrugtagningsfase.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundplaner.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 1. Tilføjelse af grundplaner
  Tilføjelse af grundplaner
 2. Klik på knappen ..., og vælg filen, der indeholder grundplanen.
 3. Vælg Åbn.
 4. Navngiv grundplanen.
 5. Vælg Tilføj grundplan.
 6. Valgfrit: Du kan tilføje flere grundplaner, hvis det er nødvendigt.
 7. Klik på Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.