Tilføjelse af adgangsrettigheder

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer adgangsrettigheder i systemets ibrugtagningsfase.

I denne fase definerer du adgangsrettighedsgrupper som for eksempel:

 • Hoved
 • Rengøringen
 • Vedligeholdelse

De fælles adgangsrettigheder tilføjes i denne fase, så du kan vælge adgangsrettighederne, når du tilføjer cylindrene i senere faser.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Adgangsrettigheder.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 1. Tilføjelse af adgangsrettighedsgrupper
  Tilføjelse af adgangsrettighedsgrupper
 2. Udfyld felterne på følgende måde:
  • information om adgangsrettighed

   • Navn – Navngiv adgangsrettighedsgruppen.

   • Beskrivelse – Giv en beskrivelse af adgangsrettighedsgruppen. F.eks. "Adgang til alle lokaler".

    Tip:

    Den første adgangsrettighed er typisk for alle lokaler og kaldes f.eks. "Hovedadgang".

  • Betinget adgangsrettighed

   • Betinget adgang aktiv – Vælg, om du ønsker, at adgangsrettighedsgruppen skal være betinget.

    Se Adgangsrettigheder for at få flere oplysninger.

   • Beskrivelse – Giv en beskrivelse af den betingede adgangsrettighedsgruppe.

  • Standardindstillinger

   • Tilføj til nye cylindre som standard – Vælg, om adgangsrettigheden som standard skal tilføjes til nye cylindre.

   • Tilføj til lejlighedscylindre – Vælg, om adgangsrettigheden som standard skal tilføjes til lejlighedscylindre.

 3. Vælg Tilføj adgangsrettighed for at tilføje flere adgangsrettighedsgrupper.

  De tilføjede adgangsrettighedsgrupper er anført på listen Tilføjede adgangsrettigheder, hvor du også kan redigere dem.

 4. Klik på Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.