Tilføjelse af administratorer

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer administratorbrugere og knytter dem til tokenerne oprettet i stadiet Tilføjelse af tokener.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Tilføj administratorbrugere.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 1. Tilføjelse af administratorbrugere
  Tilføjelse af administratorbrugere
 2. Indtast et Bruger-id og en Adgangskode for den administrative bruger.

  Adgangskode for den administrative bruger:

  • Skal indeholde mindst 6 tegn.
  • Skelner mellem store/små skrifttegn.
 3. Indtast Fornavn og Efternavn for den administrative bruger.
 4. Vælg Tilknyt programmeringstoken.

  Der åbnes et skærmbillede, hvor du kan vælge token for den nye administratorbruger.

  Figur 2. Tilknytning af programmeringstokener
  Tilknytning af programmeringstokener
 5. Vælg token for administratorbrugeren, og vælg OK.
 6. Vælg Tilføj bruger.

  Tokenen tilknyttes til brugeren, og administratorbrugeren tilføjes til listen Tilføjede brugere.

 7. Klik på Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.