Tilføjelse af lejlighedscylindre

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer lejlighedscylindre til systemet.

I denne fase kan du tilføje:

 • Grundlæggende nøgledata
 • Yderligere cylinderdata
 • Adgangsrettigheder

Visningerne af grundlæggende data og yderligere data er til indtastning af data for selve cylinderen, og visningen af adgangsrettigheder er til indstilling af adgangsrettighederne for de cylindre, der genereres. Da cylindrene genereres i en kontrolleret proces, genereres der automatisk cylinderspecifikke adgangsrettigheder.

Denne fase køres kun én gang. Du vil blive bedt om de oplysninger, der kræves for at generere cylindrene, og alle cylindre genereres automatisk og efterlades i bestilt tilstand.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Tilføj cylindre: grundlæggende data.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 1. Tilføjelse af lejlighedscylindre – Grundlæggende data
  Tilføjelse af lejlighedscylindre – Grundlæggende data

  Indtast de grundlæggende oplysninger på følgende måde:

  • TilgangsretningTilgangsretning henviser til den retning, hvorfra låsen skal åbnes, hvis døren er udstyret med dobbeltsidet lås.

  • LåsecylinderLåsecylinder henviser til låsecylindertype. Vælg typen på rullelisten, eller indtast typen manuelt.

  • Ur installeret — Vælg Ur installeret, hvis der er en urkreds i låsen. Hvis den valgte Låsecylinder indeholder et ur, vælges Ur installeret automatisk.

   Bemærk:

   Forbind altid RTC-enheden til forbindelseskablet i låsen i forbindelse med den indledende programmering. Derefter må RTC-enheden ikke kobles fra forbindelseskablet.

   Hvis du har koblet RTC-forbindelsen fra forbindelseskablet, skal du genstarte RTC-enheden. Dette kan du gøre ved at indføre en programmeringsnøgle, som er forbundet til programmeringskablet, i noten på låsecylinderen. Udfør altid denne procedure efter at have frakoblet RTC-enheden.

  • LåsetypeLåsetypen kan være:

   • S5 DIN, låsen er en offline S5 DIN låsecylinder, der kan åbnes med den elektromekaniske nøgle, K5S.

   • S5, S5-låsen kan være:

    • C5S oval låsecylinder eller kamlås
    • H5S hængelåse eller
    • F5S nøglesikre låsecylindere,

    der kan åbnes med en K5S elektromekanisk nøgle.

   • S50, låsen er en S50-lås. Låsen kan være:

    • C50S ovale låsecylindere
    • D50S DIN ovale låsecylindere
    • F50S nøglesikre låsecylindere,
    • G50S kamlåse
    • H50S hængelåse,

    der kan åbnes med en S50 telefonnøgle eller en S50 nøglefob.

   • Online, låsen kan være:

    • N501 4G dørmodul eller
    • N502 dørmodul, N507 I/O-kort og en C5S låsecylinder, der er forbundet til et N500 netværksmodul,

    der kan åbnes med en K5S elektromekanisk nøgle og en S50 nøglefob.

    Hvis låsetypen er Online, skal du også vælge, om systemet automatisk modtager loghændelser fra låsen, ved at markere afkrydsningsfeltet Gem automatisk loghændelser.

  • Lås indsamler loghændelser – Vælg, om låsen indsamler loghændelser eller ej.

  • Tillad API-adgangsrettigheder – Markér Tillad API-adgangsrettigheder for at give applikationsprogrammeringsgrænsefladen (API) adgangsrettigheder til låsen. Når låsen er aktiveret, læser den, foruden standard adgangsrettighederne, de API-adgangsrettigheder, der er tildelt til nøglen. Se Adgangsrettigheder.

 2. Klik på Næste.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 2. Tilføjelse af lejlighedscylindre – Yderligere data
  Tilføjelse af lejlighedscylindre – Yderligere data

  Indtast de yderligere oplysninger på følgende måde:

  • DørtypeDørtype henviser til den dørtype, hvorpå låsen vil blive monteret.
  • LåsebeslagLåsebeslag henviser til den dækplade, der omslutter nøglehullet på døren.
  • LåsemodelLåsemodel henviser til låsekassemodellen.
  • CylinderforlængerCylinderforlænger henviser til den forlænger, der vil blive tilføjet til den nye lås.
  • Dørens tykkelse (mm)Dørens tykkelse angiver tykkelsen af den dør, hvor låsen vil blive påmonteret.
  • Låsehovedets dybde (mm)Låsehovedets dybde (mm) angiver dybden af låsekassen.
  • ÅbningsretningÅbningsretning angiver dørens åbningsretning.
  • NoteNote henviser til yderligere oplysninger på låsen eller døren.
  • Andet udstyrAndet udstyr henviser til andet udstyr i forbindelse med låsen eller døren.
  • Betinget adgang — Dette afkrydsningsfelt angiver, hvorvidt låsen er tilsluttet en enhed, der kontrollerer betinget adgang.
  • Beskrivelse af betinget adgang — En beskrivelse af den betingede adgang. Du kan f.eks. beskrive den enhed, der kontrollerer den betingede adgang.
 3. Klik på Næste.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 3. Tilføjelse af lejlighedscylindre – Adgangsrettigheder
  Tilføjelse af lejlighedscylindre – Adgangsrettigheder

  Indtast oplysningerne om adgangsrettigheder på følgende måde:

  Standardadgangsrettigheden vil automatisk blive tilføjet for cylinderen.

  1. Vælg den ønskede adgangsrettighed på listen til venstre.
  2. Du kan håndtere valget af adgangsrettighed med pileknapperne som følger:
   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.
 4. Klik på Næste.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 4. Tilføjelse af lejlighedscylindre – Cylindre, der skal oprettes
  Tilføjelse af lejlighedscylindre – Cylindre, der skal oprettes

  Få vist listen over cylindre, der skal tilføjes.

 5. Klik på Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.