Programmeringsnøgler

Dette afsnit beskriver, hvordan du programmerer nøgler.

I denne fase programmerer du straks de valgte nøgler, uden at overføre programmeringsopgaverne til programmeringsenheden til senere brug.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Nøgleprogrammering.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 1. Nøgleprogrammering
  Nøgleprogrammering
 2. Vælg de nøgler, der skal programmeres.

  Da der kan være mange nøgler, afhængigt af lejlighedens størrelse, skal du bruge søgeboksen til at hjælpe dig med at finde de nøgler, du skal programmere. Søgningen er dynamisk og filtrerer alle kolonnerne i nøgletabellen.

 3. Vælg Start programmering.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur 2. Programmér nøgler
  Programmér nøgler
 4. Tilslut den ønskede nøgle til programmeringsnøglen eller til programmeringsadapteren.
 5. Klik på Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.