Visning af resuméet

Dette afsnit beskriver, hvordan du får vist et resumé over det ibrugtagne cylindersystem.

Fortsæt som følger.

  1. Vælg Resumé.

    Nedenstående skærmbillede åbnes:

    Figur 1. Resumé
    Resumé
  2. Se resuméet.
  3. Klik på Luk.