Tilføjelse af grundplaner

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer grundplaner til iLOQ-låsesystemet.

Grundplaner er PDF- eller billedfiler, der viser rum- og dør-layout i den ejendom, hvor iLOQ-låsesystemet vil blive taget i brug. Grundplanet kan også være et kort, som viser placeringen af låse på et geografisk område.

De filtyper, der understøttes, er:

 • PDF
 • De mest almindelige billedfiltyper
Bemærk:

DWG-filer understøttes ikke.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Grundplaner.
 2. Vælg Tilføj grundplan.
  Guiden Tilføj grundplan åbnes.
 3. Vælg den fil, der indeholder grundplanen.
 4. De næste muligheder afhænger af billedfiltype.

  Hvis din grundplan er en PDF-fil:

  • Vælg det Sidenummer, hvor den ønskede gulvplan findes.

  Hvis din grundplan er en billedfil i f.eks. PNG-format:

  • Kontrollér, at figuren ser ud som planlagt i forhåndsvisningen.
 5. Valgfrit: Du kan vippe eller dreje billedet efter behov og ændre billedstørrelse med de værktøjer, der vises nederst på skærmen Grundplanfil.
 6. Klik på Næste.
 7. Navngiv grundplanen.
 8. Giv en beskrivelse af grundplanen.
 9. Klik på Næste.
 10. Vælg ejendommen til grundplanen.
 11. Klik på Næste.
 12. Vælg zonen til grundplanen.
 13. Klik på Klar.
 14. Figuren uploades på serveren.
 15. Kontrollér, at figuren er tilstrækkeligt skarp.
  Hvis figuren ikke er tilstrækkeligt skarp, skal den udskiftes igen.