Relekokoonpanot

Voit valita relekokoonpanon S10 Manager -ohjelmistossa. Seuraavat relekokoonpanot ovat käytettävissä:

  • Basic
  • 1x2
  • 1x8
  • 2x8
  • 1x16