Busadressen en beëindiging

Elk apparaat dat is verbonden met de hoofdbus moet zijn eigen, unieke busadres hebben. Net Bridge heeft slechts één hoofdbus, zelfs als deze vertakt is. Net Bridge distribueert automatisch busadressen. Als u een apparaat hebt dat handmatige adres-dipswitches bevat, kunt u deze negeren.

Beëindig het laatste apparaat op de bus of op de tak als de bus niet verdergaat naar het volgende apparaat, door de BEËINDIGING dip (TERMINATION) in de AAN-stand te zetten. Als er zich meerdere takken op de bus bevinden, beëindigt u het laatste apparaat op elke tak.