Tilgangsrettigheter

Tilgangsrettigheter brukes til å definere relasjonen mellom nøklene og låsene. Hvis en nøkkel har en eller flere tilgangsrettigheter til felles med en lås, kan nøkkelen som regel åpne låsen.

For din egen skyld bør du dele tilgangsrettighetene i to kategorier:

 • Tilgangsrettigheter i henhold til persongrupper. Du kan betrakte disse som tilgangsrettighetsgrupper.
 • Låsspesifikke, individuelle tilgangsrettigheter.

Tilgangsrettighetene til en enkelt person styres hovedsakelig via tilgangsrettighetsgrupper. Låsspesifikke, individuelle tilgangsrettigheter kompletterer tilgangsrettighetsgruppene og gir fleksibilitet i styringen av tilgangsrettigheter.

Listen nedenfor gir en planleggingsveiledning for tilgangsrettigheter:

 • Opprett tilgangsrettigheter i henhold til persongrupper, som f.eks. "Vedlikehold", "Underleverandør", "Renholder", "Vakt" eller "Ansatt". Vanligvis blir disse tilgangsrettighetene brukt på nøkler som vil bli opprettet for hver av disse persongruppene. Et vanlig unntak til denne anbefalingen er tilgangsrettigheten "Mastertilgang", som dekker alle låser.
 • En tilgangsrettighet kan inneholde en eller flere låser. For eksempel kan tilgangsrettighetene "Vedlikehold" dekke hovedinngangslåsen og låsene til de tekniske fasilitetene.
 • En lås kan inneholde en eller flere tilgangsrettigheter. For eksempel kan låsene til de tekniske fasilitetene inneholde "Mastertilgangen" og tilgangsrettighetene for "Vedlikehold".
 • En nøkkel kan inneholde en eller flere tilgangsrettigheter. For eksempel kan vedlikeholdsnøkkelen inneholde tilgangsrettigheter for vedlikehold og ansatte.

En tilgangsrettighet kan standardmessig vises eller ikke vises i iLOQ Manager. Du kan bruke synlighetsinnstillingen for tilgangsrettigheten til å skjule tilgangsrettigheter som sjelden brukes hvis systemet inneholder mange hundre av dem. Disse kan for eksempel være låsspesifikke tilgangsrettigheter opprettet i tillegg til tilgangsrettigheter basert på persongrupper. Hvis det var hundrevis av sjelden brukte, låsspesifikke tilgangsrettigheter listet opp i samme visning, ville det være upraktisk å bla gjennom og finne vanlig brukte tilgangsrettigheter i iLOQ Manager. I et slikt tilfelle er det en god idé ikke å vise låsspesifikke tilgangsrettigheter standardmessig. Dette gjør systemet mer anvendelig.

Det er to typer tilgangsrettighet:

 • Standard tilgangsrettigheter.

  Krypteringen av standard tilgangsrettigheter gjøres i Programmeringstokenet. Slik krever redigering av standard tilgangsrettigheter på låsen eller nøkkelen alltid at du har programmeringstokene for hånden.

 • API-tilgangsrettigheter.

  Krypteringen av API-tilgangsrettigheter gjøres i databasen og gjør det mulig å redigere tilgangsrettigheter via Application Programming Interface (API) uten at du har programmeringstokenet for hånden.