Adgangsrettigheter

Adgangsrettigheter brukes til å definere relasjonen mellom nøklene og låsene. Når en nøkkel har én eller flere adgangsrettigheter til felles med en lås, kan nøkkelen låse opp låsen.

Du kan gjøre ditt eget arbeid enklere ved å dele adgangsrettighetene i to kategorier:

 • adgangsrettigheter basert på brukergrupper Du kan anse disse adgangsrettighetene som en gruppe av tilgjengelige områder slik som "installasjoner med hovednøkkel", "installasjoner med vedlikehold" og "fellesinstallasjoner".

  • Brukere som deler den samme installasjonen, har normalt de samme adgangsrettighetene til installasjonen. Enhver endring i adgangsrettighetene tas derfor i bruk for alle brukerne som har fått tildelt adgangsrettighetene.
 • låsspesifikke, individuelle adgangsrettigheter slik som "Leilighet X"

  • I tillegg til gruppebaserte adgangsrettigheter kan en bruker tildeles individuelle, låsspesifikke adgangsrettigheter.

  Et eksempel på adgangsrettighetene til en leilighetsnøkkel:

  I tillegg til adgangsrettigheten "Fellesinstallasjoner" inkluderer en typisk leilighetsnøkkel en individuell adgangsrettighet for "Leilighet X". I dette tilfellet har brukerne (beboerne) i andre leiligheter ikke adgang til den aktuelle leiligheten, men alle brukerne har adgang til adgangsdørene for fellesinstallasjonene.

Adgangsrettighetene til en enkelt bruker styres hovedsakelig av adgangsrettighetsgrupper. Låsspesifikke, individuelle adgangsrettigheter kompletterer adgangsrettighetsgruppene, og gjør styringen av adgangsrettigheter mer fleksibel.

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan adgangsrettighetene kan organiseres:

 • Opprett adgangsrettigheter i basert på brukergrupper som f.eks. "Vedlikehold", "Underleverandør", "Renholder", "Vakt" eller "Ansatt". Disse adgangsrettighetene brukes normalt for nøkler som er opprettet spesifikt for disse brukergruppene. Et vanlig unntak til denne anbefalingen er adgangsrettigheten "Hovednøkkel", som dekker alle låser.
 • En adgangsrettighet kan dekke én eller flere låser. For eksempel kan adgangsrettigheten "Vedlikehold" dekke hovedinngangslåsen og låsene i maskinrommet.
 • En lås kan inneholde en eller flere adgangsrettigheter. Maskinromlåsene kan, f.eks., inkludere adgangsrettighetene "Hovednøkkel" og "Vedlikehold".
 • En nøkkel kan inneholde én eller flere adgangsrettigheter. For eksempel kan en vedlikeholdsnøkkel inkludere adgangsrettigheter for vedlikehold og ansatte.

En adgangsrettighet kan stilles inn enten som synlig eller skjult i iLOQ Manager. Det kan f.eks. være lurt å skjule adgangsrettigheter som brukes sjeldent hvis systemet inneholder hundrevis av disse. Disse kan inkludere låsspesifikke, individuelle adgangsrettigheter som er opprettet i forbindelse med adgangsrettighetene basert på brukergrupper. Hvis hundrevis av låsspesifikke adgangsrettigheter brukes sjeldent, kan det være vanskelig å bla gjennom og finne de mest brukte adgangsrettighetene i iLOQ Manager. I slike tilfeller er det lurt å skjule låsspesifikke adgangsrettigheter som standard. Dette gjør systemet mer brukervennlig.

I tillegg til standard adgangsrettigheter har systemet API-tilgangsrettigheter, som muliggjør bruken av et programmeringsgrensesnitt (API) i systemintegrasjoner for administrasjon av nøkkeladgangsrettigheter.

Både standard adgangsrettigheter og API-tilgangsrettigheter kan begrenses. Begrensede adgangsrettigheter kan brukes på låser som styres med eksterne, potensialfrie utgangsdata, slik som relé eller bryter. Når utgangene er lukket, er adgangsrettigheten aktivert. Når utgangene er åpne, er adgangsrettigheten deaktivert. Begrensningene kan brukes på normale API-adgangsrettigheter.

Et typisk eksempel på bruk av begrensede adgangsrettigheter er et leilighetsbygg hvor vedlikeholdspersonale må ha adgang til individuelle leiligheter fra tid til annen. Hvis leilighetsdørene er utstyrte med en "ON"/"OFF"-bryter, kan beboerne styre adgangen til leiligheten for vedlikeholdspersonalet. Når "ON"/"OFF"-bryteren er stilt inn på "ON", kan vedlikeholdspersonalet få adgang til leiligheten, og når den står i "OFF", får de ikke adgang. Vær oppmerksom på at bare låssylindere som støtter eksterne inndata er kompatible med begrensede adgangsrettigheter.