Legge til adgangskodegrupper

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en adgangskodegruppe på iLOQ 5 Series Manager.

Du må aktivere denne funksjonen for seg. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Redigere låssystemets innstillinger.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Adgangskode.
 2. Høyreklikk for å velge Legg til.

  Veiviseren Legge til en adgangskodegruppe åpnes.

 3. Velg Legg til adgangskode.
 4. Navngi gruppen.
 5. Gi en beskrivelse av gruppen.
 6. Velg Releets driftstid.

  Denne tiden definerer i minutter og sekunder hvor lenge døren er åpen etter at koden er gitt.

 7. Definer adgangskoden, eller godta den foreslåtte verdien.
 8. Klikk på Neste.
 9. Velg eiendommen for adgangskodegruppen.
 10. Klikk på Neste.
 11. Velg sonen for adgangskodegruppen.
 12. Et sammendragsvindu vises.
 13. Klikk på Klar.
 14. Et sammendragsvindu vises.
 15. Klikk på Lukk.