Legge til direktekontroller i kalendere

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en direktekontroll i en kalender på iLOQ 5 Series Manager.

Tips:

Du kan også styre dørkontrollkalendere knyttet til en dør direkte ved å dobbeltklikke på den kalenderkontrollerte døren i visningen for kalenderkontrollerte dører.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalendere.
 2. Dobbeltklikk på dørkontrollkalenderen der du vil legge til kontrollen.
 3. Velg tidspunktet for kontrollen ved å male det med musen.
 4. Høyreklikk det malte området og velg Legg til kontroll.

  Legg til kontrollopplysningene slik:

  • Mål — Navnet på kalenderen du redigerer.

  • Beskrivelse — Lag eventuelt en beskrivelse av kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen begynner — Oppgi et starttidspunkt for kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen slutter — Oppgi et sluttidspunkt for kontrollen i dette feltet.

  • Opprette kontrollsekvens — Hvis du velger denne avkrysningsruten, kan du opprette en repeterende kontrollsekvens. Legg til kontrollsekvensopplysninger slik:

   • Gjenta kontroll — Velg hvor ofte relésekvensen skal gjentas i denne rullegardinmenyen. Alternativene er:
    • Hver uke — Hvis du velger Hver uke, vil kontrollen bli gjentatt hver uke på det definerte tidspunktet. Bruk avkrysningsrutene for ukedager til å velge ukedagene da kontrollen skal gjentas. Du må også definere kontrollsekvensens sluttkriterier.
    • Hver måned — Hvis du velger Hver måned, vil kontrollen bli gjentatt en gang i måneden på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, vil kontrollen kjøres hver tiende dag i måneden mellom 06:00 og 22:00.
    • Hvert år — Hvis du velger Hvert år, gjentas kontrollen en gang i året på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, kjøres kontrollen hver 10. mai vert år mellom 06:00 og 22:00.

   Som standard vil kontrollsekvensen kjøre i det uendelige. Hvis du vil definere en sluttdato for sekvensen, velger du Sluttdato på rullegardinlisten Kontrollsekvens slutter og definerer sluttdatoen i datofeltet.

 5. Klikk på OK.
 6. Klikk på Lagre.