Legge til kontrollkalendere for dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en dørkontrollkalender i iLOQ 5 Series Manager.

Før du starter, må du påse at onlinesystemet og enhetene i iLOQ 5-serien er distribuert. Se Programmering av nettbro for distribusjon og fullføre en enhetskonfigurasjon.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalendere.
 2. Høyreklikk på rutenettvisningen for å velge Legg til.
  Veiviseren Legge til en kalender åpnes.
 3. Velg Legge til dørkontrollkalender.
 4. Gi kalenderen et navn.

  Bruk et navn som beskriver døren(e) som kalenderen skal kontrollere, som f.eks. Åpningstid for inngangsdører.

 5. Oppgi en beskrivelse for dørkontrollkalenderen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg sonen for kalenderen.
 8. Klikk på Neste.
 9. Velg eiendommen for kalenderen.
 10. Klikk på Neste.
 11. Et sammendragsvindu vises.
 12. Klikk på Klar.
 13. Et sammendragsvindu vises.
 14. Klikk på Lukk.