Legge til personroller og definere adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en personrolle i iLOQ-låsesystemet og definerer dens adgangsrettigheter i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom personroller.

 2. Velg Legg til personrolle.
  Veiviseren Legge til personrolle åpnes.
 3. Velg Legg til rolle og definer adgangsrettigheter.
 4. Fyll ut opplysningene om personrollen slik:
  • Navn — Gi den personrollen et navn i dette feltet.
  • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av personrollen i dette feltet.
 5. Velg tilgangsrettigheter som skal legges til personrollen.
  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Et sammendragsvindu vises.
 8. Klikk på Klar.
 9. Klikk på Lukk.