Legge til personer med adgangsrettigheter og roller

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en person med adgangsrettigheter og roller i iLOQ-låsesystemet.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

 2. Velg Legg til person.
  Veiviseren Legge til en person åpnes.
 3. Velg Legg til person og adgangsrettigheter/roller.
 4. Oppgi personopplysninger slik:
  • Etternavn — Skriv personens etternavn i feltet Etternavn.
  • Fornavn — Skriv personens fornavn i feltet Fornavn.
  • Selskap/Avdeling — Skriv navnet på selskapet eller avdelingen der personen er ansatt i feltet Selskap/Avdeling.
  • Tittel — Skriv personens tittel i feltet Tittel.
  • Identifikasjon — Skriv personens selskaps-ID-nummer i feltet Identifikasjon.
  • Opphørsdato for en ansettelse — Skriv opphørsdatoen for personens ansettelse. Denne datoen stilles automatisk inn for personens nøkkel som dens Utløpsdato.
 5. Klikk på Neste.
 6. Oppgi kontaktopplysninger slik:
  • Adresse — Skriv personens adresse i feltet Adresse.
  • Postnummer og poststed — Skriv personens postnummer og poststed i feltet Postnummer og poststed.
  • Land — Skriv landet der personen bor i feltet Land.
  • Telefon 1/2/3 — Skriv personens telefonnumre i telefonfeltene.
  • E-post — Skriv personens e-postadresse i feltet E-post.
  • Ekstern ID — Skriv personens ID i et eksternt system. Denne ID-en brukes kun til kommunikasjon med Application Programming Interface (API).
  • Beskrivelse — Skriv en beskrivelse av personen i feltet Beskrivelse.
 7. Velg sonene hvis soner er i bruk for personer.
 8. Klikk på Neste.
 9. Velg roller for den personen som skal legges til.
  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 10. Klikk på Neste.
 11. Et sammendragsvindu vises.
 12. Klikk på Klar.
 13. Klikk på Lukk.