Legge til N501 frittstående dørmoduler

Dette avsnittet viser hvordan du legger til en N501 frittstående dørmodul.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Nettverksmoduler.

 2. Velg Legg til nettverksmodul.

  Veiviseren Legge til en nettverksmodul åpnes.

 3. Velg Legg til nettverksmodul.
 4. Oppgi grunnleggende informasjon for dørmodulen slik:
  • Navn — Gi den nye dørmodulen et navn i dette feltet. Bruk et beskrivende navn. Du kan for eksempel bruke et navn som ligner på steder der dørmodulen befinner seg.

  • Type — Velg N501 (med modem) i rullegardinmenyen.

  • Lisens — Velg lisenstype for N501. To nye felt blir tilgjengelige:

   • Antall reserverte bussenheter — Definer antall bussenheter du planlegger å koble til denne dørmodulen.
   • Antall tilkoblede bussenheter — Dette flytfeltet viser gjeldende antall tilkoblede enheter. Da vi legger til en dørmodul, er antallet 0.
  • Nøkkelprogrammerings-Hot Spot installert — Velg denne avkrysningsruten hvis dørmodulen skal ha minst et programmerings-Hot Spot tilkoblet.

  • N50X serienummer — Legg til serienummeret for dørmodulen i dette feltet.

  • Velg radioknappen Aktiv. Du kan velge radioknappen Ikke i bruk hvis du ikke har en aktiv lisens ennå, men du ønsker å konfigurere dørmodulen uansett.

 5. Klikk på Neste.
 6. Et sammendragsvindu vises.
 7. Klikk på Klar.
 8. Fyll ut dørmodulens innstillinger slik:
  • PlasseringPlassering viser til hvor låsen befinner seg på plantegningen. Hvis du legger til flere låser på samme tid, stiller du den første plasseringen inn slik at den slutter på et tall, f.eks. A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle plasseringsnumre slik:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • AtkomstretningAtkomstretning viser til retningen som låsen vil bli åpnet fra hvis døren er utstyrt med dobbeltsidig lås.

  • Lås tilLås til gir en mer detaljert beskrivelse av eller navn på rommet eller lokalene som låsen vil føre til.

   Hvis du legger til flere låser på samme tid, definerer du det første låseobjektet slik at det ender på et tall, f.eks. Dør 1. På denne måten legger systemet til sekvensielle låseobjekter slik:

   • Dør 1
   • Dør 2
   • Dør 3
   • ...
  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen. Velg type fra rullegardinlisten, eller legg inn typen manuelt.

  • SoneSone viser til sonen der dørmodulen befinner seg. Velg sonen fra rullegardinlisten.

  • LåstypeLåstypen kan være:

   • S5 DIN. Låsen er en frakoblet S5 DIN-låssylinder som kan åpnes med K5S elektromekanisk nøkkel.

   • S5. S5-låsen kan være:

    • C5S oval låssylinder eller skaplåssylinder,
    • H5S hengelåser eller
    • F5S nøkkelsafesylindere

    som kan åpnes med en K5S elektromagnetisk nøkkel.

   • S50. Låsen er en S50-lås. Låsen kan være:

    • C50S ovale låssylindre
    • D50S DIN låssylindre
    • F50S nøkkelsafesylindere
    • G50S låssylindre
    • H50S hengelåser

    som kan åpnes med en S50-telefonnøkkel eller S50-nøkkelfob.

   • Online. Låsen kan være:

    • N501 4G-dørmodul eller
    • N502-dørmodul, N507 I/U-kort og en C5S låssylinder koblet til en N500 nettverksmodul

    som kan åpnes med en K5S elektromagnetisk nøkkel og S50-nøkkelfob.

    Hvis låstypen er Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre loggføringer automatisk.

  • N501 nettverksmodulN501 nettverksmodul viser til stedet der N501 nettverksmodul befinner seg.

  • Standard ekstern stasjonStandard ekstern stasjon viser til standard ekstern stasjon for N501 nettverksmodul.

  • Klokke installert — Velg Klokke installert hvis det er en klokkekrets i låsen. Hvis den valgte Låssylinderen inneholder en klokke, vil Klokke installert bli valgt automatisk.

   Merk:

   Sammen med innledende programmering koble alltid RTC-enheten til tilkoblingskabelen på låsen. Koble deretter ikke RTC-enheten fra tilkoblingskabelen.

   Hvis du har koblet RTC-enheten fra tilkoblingskabelen, må du starte RTC-enheten på nytt. Du kan gjøre dette ved å sette i en programmeringsnøkkel koblet til programmeringskabelen til nøkkelsporet i låssylinderen. Utfør alltid denne prosedyren etter frakobling av RTC-enheten.

  • Lagre hendelseslogger automatisk — Velg denne avkrysningsboksen hvis du ønsker at dørmodulen automatisk skal lagre hendelsesloggene.

  • Lås samler hendelseslogg — Velg denne avkrysningsruten hvis du ønsker at dørmodulen skal samle hendelsesloggen.

  • Tillat API-tilgangsrettigheter — Kryss av Tillat API-tilgangsrettigheter for å tillate at Application Programming Interface (API) får tilgangsrettigheter for låsen. Når aktivert, leser låsen standard adgangsrettigheter i tillegg til API-adgangsrettigheter tildelt for nøkkelen. Se Adgangsrettigheter.

 9. Klikk på Neste.
 10. Velg reléinnstillingene slik:
  • Velg relèstruktur og type relédata— Velg Grunnleggende.

  • Velg relèmodus — Velg Impuls.

  • K1/K2 releets driftstid — Bruk standardverdien eller definer releets driftstid selv. Standardreleets driftstid er 3 s.

 11. Klikk på Neste.
 12. Velg fremgangsmåte:

  Alternativene er:

  • Låser under planlegging — Velg Låser under planlegging hvis du vil la låsen være under planlegging og fortsette å planlegge låsesystemet uten for eksempel å programmere fysiske låser.

  • Bestille låser — Velg Bestille låser hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, men vil programmere låsen senere.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bestille låser.

  • Bestille og programmere låser — Velg Bestille og programmere låser:
   • Hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, og du vil programmere låsen med en gang.
   • For låser som ennå ikke er installert i lokalene.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Programmering av lås.

  • Bestill og overfør til programmeringsnøkkel: Velg Bestill og overfør til programmeringnøkkel hvis du distribuerer en montert dørmodul og vil programmere den ved å koble programmeringsnøkkelen fra datamaskinen og ta den til døren for distribuering. Du kan bare gjøre dette for en dør av gangen.