Legge til kalenderkontrollerte dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du definerer et relé tilkoblet for å kontrollere en elektrisk lås som en kalenderkontrollert dør i iLOQ 5 Series Manager-programvare.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Velg nettverksmodulen som har releene tilkoblet.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere reléinnstillinger.

  Vinduet Redigere nettverksmodulens reléinformasjon åpnes.

 4. Velg kategorien Reléer.
 5. Merk av for Kalenderkontrollerbart for releene som du vil definere som en kalenderkontrollert dør.
 6. Skriv inn et Dørnavn for releet.

  Det er dette navnet som vises i rutenettvisningen Kalenderkontrollerte dører.

 7. Velg Lagre og lukk.