Legge til eiendommer

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til eiendommer i iLOQ-systemet.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Rediger eiendommer.
 2. Skjermbildet Eiendommer åpnes.
 3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
 4. Velg nivået for den nye eiendommen. Dette kan enten være det grunnleggende nivået (under rotnivået vist med minustegnet), eller et av forgreningsnivåene.
 5. Høyreklikk for å velge Legg til.
 6. Skriv navnet på den nye eiendommen på raden.
 7. Om nødvendig gjentar du denne fremgangsmåten til alle eiendommene er blitt lagt til i trestrukturen.
  Tips:

  Du kan bruke musen til å flytte eiendommer, inklusive deres lavere forgreninger, fra et sted til et annet på treet.

 8. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
 9. Systemet spør om du vil lagre endringene. Klikk på Ja.
 10. Eiendommene er nå klare til bruk.