Legge til nøkler til låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler til de valgte låsene i iLOQ 5 Series Manager.

Når du legger til nøkler til låser, må du typisk legge til for eksempel flere leilighetsspesifikke eller kontorspesifikke nøkler for et stort antall låser i distribusjonsfasen. Ikke bruk denne funksjonen til å legge til enkeltlåser. Denne funksjonen fungerer bare hvis låsene har en individuell adgangsrettighet definert. Se Lage individuelle tilgangsrettigheter for låser.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg låsene som du vil opprette nøklene for.
 3. Høyreklikk på en av de valgte låsene.
 4. Velg Opprett nøkler for låser.
 5. Velg Legg nøkler til låser.
  Veiviseren Legge til nøkler i låser åpnes.
 6. Velg Legg nøkler til låser.
 7. Velg tilgangsrettigheter for nøkkelen.
  Merk:

  Individuelle, låsspesifikke tilgangsrettigheter vil bli definert automatisk. Ikke velg individuelle tilgangsrettigheter.

  1. Velg den ønskede tilgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tilgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 8. Klikk på Neste.
 9. Velg Definer tidsprofilinnstillinger for nøkkelen.
 10. Klikk på Neste.
 11. Velg:
  • Antall nøkler som skal opprettes for hver valgt lås på rullegardinmenyen Nøkler som skal opprettes per lås.
  • Velg nøkkeltype.
  • Navneskjemaet for nøklene som skal opprettes på rullegardinmenyen Navngi nøkler som skal opprettes i henhold til.
  • Om nødvendig skriver du inn et tillegg som skal legges til de opprettede nøkkelnavnene i feltet Tillegg som skal legges til navnet.
 12. Klikk på Neste.
 13. Velg fremgangsmåte.
  Alternativene er:
  • Nøkler under planlegging — Velg Nøkler under planlegging hvis du vil la nøkkelen være under planlegging og fortsette planleggingen av låsesystemet uten for eksempel å programmere noen fysiske nøkler.
  • Bestille nøkler — Nøkler må bestilles før de kan programmeres. Ordning skaper en programmeringsoppgave for nøkkelen for senere programmering.
  • Bestille og programmere nøkkel — Velg Bestille og programmere nøkkel for å bestille en programmeringsoppgave og programmere nøkkelen med en gang.
  • Bestille, programmere og overrekke nøkkel — Velg Bestille, programmere og overrekke nøkkel for å bestill en programmeringsoppgave og programmere nøkkelen, og for å overrekke nøkkelen til en person med en gang.
 14. Klikk på Neste.
 15. Et sammendragsvindu vises.