Legge til overvåkede dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du definerer en inngang som dørkontakten er koblet til, som en overvåket dør.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Velg nettverksmodulen som har dørmodulene med DØRSTATUS-tilkoblingene tilkoblet.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere reléinnstillinger.

  Vinduet Redigere nettverksmodulens reléinformasjon åpnes.

 4. Velg kategorien Innganger.
 5. Velg avkrysningsruten for I bruk for inngangen som du vil definere som en overvåket dør.
 6. Skriv inn et Dørnavn for inngangen.

  Det er dette navnet som vises i rutenettvisningen Overvåkede dører.

 7. Velg Lagre og lukk.