Legge til tidsprofiler

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til tidsprofiler i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla igjennom tidsprofiler.

 2. Velg Legg til tidsprofil.
  Veiviseren Legge til tidsprofil åpnes.
 3. Velg Legg til tidsprofil.
 4. Gi tidsprofilen et navn.
 5. Oppgi en beskrivelse for tidsprofilen.
 6. Velg tidsprofiltype.
 7. Klikk på Neste.
 8. Definer tidsprofilinnstillingene.

  Velg ukedagene og tidspunktene når du vil at tidsprofilen skal gi tilgang.

  Hvis du må ha forskjellige tider på forskjellige ukedager, velg Legg tilAdd for å legge til en ny ukedagsdefinisjon.

 9. Klikk på Neste.
 10. Et sammendragsvindu vises.
 11. Klikk på Klar.