Legge til soner i eiendommer

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til soner i eiendommer i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Rediger eiendommer.
  Merk:

  Redigeringsmodus må ikke være aktivert hvis du vil redigere eiendommer.

 2. Høyreklikk på ønsket eiendom i eiendomstreet.
 3. Velg Angi soner.

  Veiviseren Eiendomssoner åpnes.

 4. Du kan velge:
  • Angi soner for eiendom: Velg Angi soner for eiendom for å bare legge til soner i den valgte eiendommen.
  • Angi soner for eiendom og underliggende eiendommer: Velg Angi soner for eiendom og underliggende eiendommer for å legge til soner i den valgte eiendommen og underliggende eiendommer.
 5. Rediger sonevalgene for eiendommen.
  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg Angi soner for eiendom.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Lukk.