Koble kalendere med PIN-kodenøkler til låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du knytter en kalender med PIN-kodenøkler til låser i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalendere.
 2. Velg en kalender av typen Kalender med PIN-kodenøkler.
 3. Høyreklikk på kalenderen for å velge Rediger kalendervedlegg.
  Veiviseren Koble til kalendere åpnes.
 4. Velg Rediger kalender med PIN-kodenøkler.
 5. Velg låsene som du vil knytte kalenderen med PIN-kodenøkler til.
 6. Klikk på Neste.
 7. Et sammendragsvindu vises.
 8. Klikk på Klar.
 9. Klikk på Lukk.