Koble kalendere til kalenderkontrollerte dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du knytter kalendere til kalenderkontrollerte dører i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalenderkontrollerte dører.

 2. Velg dørene.
 3. Høyreklikk på dørene for å velge Rediger kalendervedlegg.
  Veiviseren Koble til kalendere åpnes.
 4. Velg Knytte kalendere til dør.
 5. Velg kalenderne du vil knytte til dørene.
 6. Klikk på Neste.
 7. Et sammendragsvindu vises.
 8. Klikk på Klar.
 9. Klikk på Lukk.