Bla gjennom tilgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom tilgangsrettigheter i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom adgangsrettigheter.

 2. Tilgangsrettighetene med synlighetsinnstillingen Vises som standard vises i rutenettvisningen.
  Tips:

  Hvis du også vil se tilgangsrettighetene med synlighetsinnstillingen Ikke vis som standard, klikker du på filterikonet.

  Kolonnene er:

  • Navn — Denne kolonnen viser navnet på tilgangsrettigheten.

  • Beskrivelse — Denne kolonnen viser beskrivelsen av tilgangsrettigheten.

  • Betinget tilgang — Avkrysningsruten viser om tilgangsrettigheten er betinget eller ikke.

  • Standard tilgangsrettighet — Avkryssingsruten viser standard tilgangsrettighet.

  • Eiendom — kolonnen viser eiendommen som tilgangsrettigheten tilhører.

  • Sone — Denne kolonnen viser sonen som tilgangsrettigheten tilhører.

  • Type — Tilgangsrettighetstype. Alternativene er:

   • Standard
   • API

   Se Adgangsrettigheter.

  • Synlighet — Denne kolonnen viser synligheten for tilgangsrettigheten. Alternativene er:

   • Vises som standard — Tilgangsrettigheten vises som standard.
   • Ikke vis som standard — Tilgangsrettigheten vises som standard.