Bla gjennom overvåkede dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom overvåkede dører i iLOQ 5 Series Manager.

Du kan overvåke den fysiske statusen til en overvåket dør.

Gå frem slik.

Velg Tilleggsopplysninger > Overvåkede dører.

Statusene for overvåkede dører hentes fra dørene og vises i visningen Overvåkede dører. Dørenes statuser oppdateres automatisk på skjermen. Men i tilfelle feil oppdateres ikke dørstatusen umiddelbart og automatisk på skjermen. For å sikre at du har de ferskeste dataene, trykker du på knappen Oppdater slik at statusene hentes på nytt. Hvis det er feil på en dør, kan statusen til døren ikke hentes, og den vises ikke på den oppdaterte listen.

Kolonnene er:

  • Dørnavn — Navnet på den overvåkede døren.

  • Siste status — Siste status for den overvåkede døren.

    Fargekodene er:

    • Rød: Siste status er at døren er åpen.
    • Grønn: Siste status er at døren er lukket.
  • Status oppdatert — Tidspunktet da den siste statusen ble hentet fra den overvåkede døren.