Bla gjennom nettverksmoduler

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser nettverksmodulens informasjon i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Nettverksmodulene vises i et rutenett.

  Kolonner:

  • Beskrivelse: Beskrivelse av nettverksmodulen.
  • I bruk: Om nettverksmodulen er i bruk eller ikke.
  • Type: Typen nettverksmodul. Mulige typer:
   • N500 (ingen mobilforbindelse)
   • N501 (med mobilforbindelse)
  • Serienummer: Serienummeret til nettverksmodulen.
  • Nøkkelreferansepunkt: Om et eksternt nøkkelprogrammeringspunkt er koblet til nettverksmodulen eller ikke.
  • Lisens: Nettverksmodulens lisenstype tilgjengelig for den valgte nettverksmodultypen. Mulige typer:
   • N50X
  • Plantegning: Plantegningen til nettverksmodulens aktuelle plassering.
  • Kontrollrelé: Navnene på eventuelle kontrollreleer.
  • Reserverte lisenser: Antall bussenheter som det er foretatt en lisensreservasjon for.
  • Brukte lisenser: Antall lisensreservasjoner som for tiden er i bruk.
  • Status: Nettverksmodulens programmeringsstatus.