Bla gjennom personroller

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom personroller i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom personroller.

  2. Personrollene vises i rutenettvisningen.

    Kolonnene er:

    • Navn — Denne kolonnen viser navnet på personrollen.
    • Beskrivelse — Denne kolonnen viser beskrivelsen av personrollen.