Bla gjennom programmeringsnøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom programmeringsnøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

 2. Programmeringsnøklene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Beskrivelse: Denne kolonnen viser beskrivelsen av programmeringsnøkkelen.

  • I bruk: Denne avmerkingsboksen viser om programmeringsnøkkelen er aktivert eller ikke.

  • Type: Denne kolonnen viser programmeringsnøkkeltypen.

  • Serienummer: Denne kolonnen serienummeret til programmeringsnøkkelen. Denne informasjonen vises bare for programmeringsnøkler som er programmert i systemet.

  • Status: Denne kolonnen viser programmeringsnøkkelens programmeringsstatus.

  • Programvareversjon: Denne kolonnen inneholder programvareversjonen på programmeringsnøkkelen.

  • Maskinvareversjon: Denne kolonnen viser programmeringsnøkkelens maskinvareversjon.

 3. Vil du ha mer informasjon, klikker du på +-tegnet på venstre side av kolonnen Beskrivelse.

  Kolonnene er:

  • Bruker-ID: Denne kolonnen viser bruker-ID-en som programmeringsnøkkelen er tilordnet.
  • Etternavn: Denne kolonnen viser etternavnet til personen som bruker-ID-en er tilordnet.
  • Fornavn: Denne kolonnen viser fornavnet til personen som bruker-ID-en er tilordnet.